Proprietarii clădirilor istorice vor primi sprijinul municipalității, prin consultanță și co-finanțare

“Anul trecut ne aflam tot în Traian și vă spuneam că vom debloca un program important pentru timișoreni, care ar putea schimba total fața Timișoarei, mai ales în perspectiva deținerii titlului de Capitală Culturală Europeană. Este vorba despre programul de reabilitare a clădirilor istorice cu sprijin al Primăriei Timișoara.  Vorbim despre un program care ar fi putut să înceapă de acum zece ani, însă a fost blocat. În ultimele luni am lucrat împreună cu Paula Romocean și aparatul primăriei la deblocarea acestuia și vom prezenta un proiect de hotărâre care va schimba regulamentul de sprijin financiar”, a declarat Dominic Fritz, primarul Timișoarei.

Prin vechiul program de finanțare din ultimii ani, pentru nicio clădire istorică nu s-a acordat ajutor financiar de la primărie.

Prin Programul nou de sprijin financiar pentru creşterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenție din Municipiului Timișoara:

-se va acorda finanțare pentru imobilele situate în zonele de acțiune prioritare (Piața Victoriei, Cetate, Iosefin, Piața Traian). Zonele au fost extinse puțin față de vechiul program. Proprietarii vor putea verifica în anexele Regulamentului, dacă imobilul în care locuiesc se încadrează în programul de sprijin financiar;

-va fi înființat un departament care va acorda consultanță tehnico-economică și care va prelua și analiza dosarele depuse pentru finanțare;           

Imobilele înscrise individual pe lista monumentelor istorice sau situate în ansambluri istorice vor beneficia de:

 -20% din valoarea lucrărilor eligibile– sub formă de “grant”– finanţare nerambursabilă acordată de autoritatea administraţiei publice finanţatoare în cadrul Programului.

– 80% din valoarea lucrărilor eligibile– sub formă de contribuţie financiară – finanţare rambursabilă acordată de autoritatea publică finanţatoare în cadrul Programului. Sumele vor putea fi restituite în termen de 10 ani, în baza unui contract de ipotecă imobiliară.

Imobilele situate în situri istorice, vor beneficia de :

-50% din valoarea lucrărilor eligibile, sub formă de contribuţie financiară rambursabilă. Sumele vor putea fi restituite în termen de 10 ani, în baza unui contract de finanțare.

 -50% din valoarea lucrărilor eligibile, sub formă de contribuţie proprie a proprietarilor de apartament/apartamente din clădirea ce urmează a se reabilita prin Program, din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite.

Sunt eligibile lucrările de reabilitare a fațadei (inclusiv schimbarea tâmplăriei) și reabilitarea acoperișului (inclusiv sistemul pluvial). Costul cu întocmirea documentației tehnice este suportat în totalitate de către proprietari. Având în vedere complexitatea documentațiilor tehnice, pentru a veni în sprijinul proprietarilor interesați pentru participarea în Program, Compartimentul care gestionează programul,va asigura suport /consultanță pe durata elaborării documentației.

 Nu se acordă finanțare persoanelor juridice

“Legat de riscul seismic (factorul care a blocat programul anterior), am stabilit că se va acorda finanțare proprietarilor clădirilor cu risc seismic 2 și 3, excepție fiind cazul în care expertul constată că sunt necesare lucrări de consolidare care condiționează executarea lucrărilor de reabilitare. După executarea acestor lucrări de consolidare, clădirea va fi eligibilă pentru finanțare”, a explicat consilierul local Paula Romocean. Nu se acordă finanțare pentru grad de risc seismic 1.

 Pentru toate imobilele din zona de acțiune prioritară, indiferent că apelează sau nu la finanțare și, indiferent că sunt persoane fizice sau juridice, se vor acorda următoarele facilități:

– certificatul de urbanism și autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de intervenție vor fi scutite de taxă și se vor elibera, în regim de urgență, în cel mult 15 zile de la data înregistrării solicitării;

– scutirea de la virarea cotei de 0,7% şi a cotei de 0,1%, după caz, către Inspectoratul de Stat în Construcții, precum şi a cotei de 0,5% către Casa Socială a Constructorului, din cheltuielile cu lucrările de intervenție;

-scutirea de la plata impozitului pe clădiri/taxei pe clădiri pe o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor.

Acordarea facilităţilor se face cu condiția exprimării acordului în  scris,  privind realizarea lucrărilor  de  protejare şi intervenţie conform Programului,  menţionând sursele  de  finanţare  –  proprii sau prin solicitarea de contribuţie de la bugetul local.

Noul program de reabilitare a clădirilor istorice va face obiectul unui proiect de hotărâre, care va fi supus dezbaterii publice.

Direcția Comunicare-Relaționare

The post Primăria lansează programul de reabilitare a clădirilor istorice din oraș first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source