Întrucât în spațiul public sunt distribuite informații mincinoase, intenționat trunchiate și eronat extrase dintr-un raport primar al Curții de Conturi Vrancea, pentru a forma opinia că Primăria Focșani plătește în mod nejustificat lucrări publice neconforme firmelor care „fură din asfalt”, facem precizările necesare pentru ca focșănenii să cunoască situația reală vizavi de aceste lucrări.
La finalul lucrărilor executate în anul 2020 pe străzile Sahia, Lunei și Poligonului, inspectorii din cadrul Primăriei Focșani au constat că stratul de asfalt, deși corespundea din punct de vedere a texturii și a suprafeței, nu respecta grosimea de 4 cm stabilită în proiect pentru stratul de uzură. Practic, pe unele porțiuni, stratul de uzură prezenta diferențe de până la 1 centimetru, explicațiile dirigintelui de șantier si ale constructorului fiind că aceste diferențe au apărut dupp compactare.
În aceste condiții, constructorul a fost notificat să remedieze neconformitățile, acesta fiind de acord să facă acest lucru imediat ce vremea îi va pemite să reia lucrările.
Curtea de Conturi Vrancea, ca urmare a auditului anual desfășurat în perioada martie – mai 2021, a preluat în raportul întocmit și constatările făcute de compartimentul de specialitate cu privire la lucrările în cauză, menționând și faptul că Primăria Municipiului Focșani a întreprins toate demersurile legale pentru remedierea neconformităților constatate, dovadă în acest sens stând chiar corespondența oficială dintre municipalitate și constructor.
Între timp, constructorul a reluat lucrările în vederea corectării deficiențelor existente. Mai mult, pentru a nu mai exista discuții în ceea ce privește calitatea lucrării, constructorul nu a intervenit doar pe zonele cu neconformități și a procedat la refacerea întregii suprafețe de asfalt, asigurându-se uniform respectarea grosimii care a fost stabilită în proiect – 4 cm pentru stratul de uzură și 9 cm grosimea totală a straturilor de asfalt.
Facem precizarea că toate lucrările de reparații au fost executate pe cheltuiala constructorului!
În plus, la finalul acestor „reparații”, s-a putut constata, cu ocazia prelevării probelor pentru efectuarea determinărilor de laborator specifice, că lucrările au fost executate corect, urmând a fi recepționate cu respectarea tuturor parametrilor prevăzuți în documentație.

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Focșani

Source