Primăria Focșani a început distribuirea produselor alimentare și de igienă din cadrul POAD

Primăria Municipiului Focșani anunță în mod public faptul că, începând cu data de 30 august 2021, a fost demarată distribuirea produselor alimentare și de igienă către beneficiarii Programului Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD). Conform OUG nr.84/2020, OUG nr.115/2020, respectiv OUG nr.133/2020, municipalitatea focșăneană a început livrarea produselor alimentare – Tranșa 3, respectiv livrarea produselor de igienă -Tranșa 4, către persoanele care au dreptul la acestea.
Adresa de livrare a produselor alimentare, respectiv a produselor de igienă, este Municipiul Focșani, Strada 1 Decembrie 1918 Nr. 32, în incinta Colegiului Tehnic ,,Ion Mincu” Focșani (Liceul Nr. 4) .
Distribuirea produselor se va efectua după următorul program:
– Luni – Joi, interval orar 9.30 -15.30;
– Vineri – interval orar 9.30 – 13.30 .
În vederea unei bune desfășurări a acțiunii de distribuire, beneficiarii sunt rugati sa respecte prevederile ART.4 al. (1)-(2)-(4) din OUG. nr.84/2020 :
(1) Pachetele de alimente şi produsele de igienă se ridică personal de către destinatarii finali prevăzuţi la art. 3 alin. (1) de la centrele de distribuire, stabilite de prefect prin ordin, la propunerea reprezentantului legal al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială în parte, în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul, pe baza actului de identitate, sau se livrează la domiciliu, prin mijloacele stabilite de către prefect.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru persoanele nedeplasabile, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terţe persoane, prefectul sau reprezentantul acestuia asigură livrarea ajutoarelor la domiciliu sau la locuinţa declarată, cu sprijinul autorităţilor locale sau/şi al organizaţiilor neguvernamentale.
(4) Ridicarea personală a ajutoarelor alimentare distribuite sub formă de pachete de alimente, precum şi a produselor de igienă, se face în baza prezentării actului de identitate valabil, verificării identităţii persoanei pe listă şi a semnării de primire a pachetului de alimente, precum şi a produselor de igienă de către destinatarii finali.

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Focșani

Source