Primăria are un portofoliu de proiecte de peste 120 de milioane de lei

Pentru obținerea de fonduri europene, valoarea proiectelor depuse până în prezent de municipalitate din octombrie 2020 și aflate în diferite etape de evaluare și contractare este de 126.063.325,02 lei.

În ultima săptămână, municipalitatea timișoreană a depus încă patru proiecte pentru a obține finanțare prin POR-Programul Operațional Regional. Acestea sunt:

1. Amenajarea zonei Kuncz, străzile Aviatorilor, Satu Mare și Zefirului, depus în29.04.2022. Obiectivul general este amenajarea spațiului urban degradat al comunității defavorizate din Kuncz prin amenajarea/modernizarea/dotarea spațiului public urban aferent străzilor Aviatorilor, Satu Mare și Zefirului, sector 1 și sector 2. Proiectul vizează:

– amenajarea, modernizarea și dotarea spațiului urban aferent străzilor Aviatorilor, Satu Mare și Zefirului, cu o suprafață de aproximativ 16.240,20 metri pătrați;

– creșterea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune socială, care vor beneficia de o infrastructură rutieră reabilitată/modernizată. Valoare: 15 milioane de lei.

Reabilitarea termică a clădirii Grădiniței PP nr. 6, de pe str.Țepeș Vodă (Ismail) nr. 17 – depus în 28.04.2022. Obiectivul general este îmbunătățirea nivelului educațional, prin creșterea accesului și participării la educația timpurie și reducerea abandonului școlar. Obiectivele specifice sunt: reabilitarea clădirii cu un etaj în care funcționează grădinița cu program prelungit în vederea îmbunatățirii condițiilor de desfășurare a activităților educaționale; asigurarea calitativă și cantitativă a spațiilor și dotărilor necesare activității educaționale. Grupul țintă este format din 75 persoane, preșcolari, dintre care, aproximativ 12% sunt de etnie romă și fac parte din categoria persoanelor marginalizate. Valoarea proiectului este de: 3,2 milioane de lei.

-Reabilitare și etajare la Școala Gimnazială nr.15 – depus în 29.04.2022. Obiectivul general este îmbunătățirea nivelului educațional prin creșterea accesului și participării la educația timpurie, precum și reducerea abandonului școlar în zona Freidorf. Obiective specifice: creșterea numărului de participanți la procesul educațional;asigurarea calitativă și cantitativă a spațiilor și dotărilor necesare activități educaționale. Proiectul prevede lucrări de reabilitare termică Corp A – clădire școală cu un etaj și Corp B -reabilitare și etajare imobil existent parter(2 magazii si atelier), rezultând un imobil cu un etaj și spații pentru învățământ (sală funcțională și clase) pentru a deservi 311 elevi, din care 120 sunt cazuri sociale, iar 65 sunt de etnie romă. Valoare: 2,6 milioane de lei

Reparații capitale imobil str.Ștefan Cel Mare nr.34 –depus în 27.04.2022. Obiectivul general al proiectului este reabilitarea infrastructurii de locuire în vederea creșterii atractivității zonei Traian, a desegregării populației marginalizate și pentru asigurarea condițiilor minime de locuire. Obiectivele specifice sunt: reabilitarea imobilului situat pe str. Ștefan cel Mare nr.34, în vederea îmbunătățirii condițiilor de locuire, respectiv asigurarea condițiilor adecvate de trai pentru un număr de 26 de persoane. Proiectul cuprinde lucrări de reabilitare, modernizare și recompartimentări interioare, respectiv reparații, revizuiri, refaceri, înlocuiri, completări și refuncționalizări. În cladirea reabilitată vor fi amenajate 7 apartamente: 1 apartament cu 3 camere, 5 apartamente cu 2 camere și o garsonieră. Valoare: 4,3 milioane de lei.

Serviciul Comunicare

The post Primăria are un portofoliu de proiecte de peste 120 de milioane de lei first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source