A fost admisă definitiv acțiunea formulată de primărie împotriva Smart Fitness Studio SRL. Prin sentința civilă nr.1457/20.12.2019 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul cu nr.1614/108/2019 a fost admisă cererea de chemare în judecată formulată de reclamanții Municipiul Timișoara prin Primar și Primarul Municipiului Timișoara, în contradictoriu cu pârâta Smart Fitness Studio SRL și a fost anulat Acordul pentru desfășurarea exercițiilor comerciale nr.7770/10.03.2017 emis de Primăria Municipiului Timișoara pentru societatea comercială Smart Fitness Studio SRL, punctul de lucru de pe Calea Torontalului nr.17, corp B.             

Sentința civilă nr.1457/20.12.2019 a rămas definitivă prin decizia civilă nr.1172/12.11.2020- definitivă. Curtea de Apel Timișoara a respins recursurile formulate de Smart Fitness Studio SRL împotriva sentinței civile nr.1457/20.12.2019 și împotriva sentinței civile nr.379/22.06.2019 pronunțate de Tribunalul Timiș în dosarul 976/30/2019. Ca urmare, a fost emisă Dispoziția Primarului nr. 58/13.01.2021 de anulare a Acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale pentru Smart Fitness Studio SRL. Totodată, au fost înștiințate atât societatea comercială Smart Fitness Studio SRL, cât și instituțiile abilitate în verificarea funcționării societăților comerciale pentru a se lua măsurile corespunzătoare, conform legislației în vigoare. Litigiul a pornit de la faptul că societatea nu avea autorizație de securitate la incendiu.

Dispozițiile primarului se aplică de la data comunicării, respectiv de ieri, 14 ianuarie 2020.

Direcția Comunicare-Relaționare

Articolul Primăria a câștigat procesul cu Smart Fitness Studio SRL apare prima dată în Primăria Municipiului Timișoara.

Source