Comuna Voinesti este comună componentă a judeţului Vaslui, situată în partea de nord-est a acestuia.

Comuna este situată pe drumul DJ243 si DJ243 C.

Teritoriul comunei aparţine zonei de dealuri.

Vecinatati: la nord – comuna Dragomiresti, la est- comuna Ivanesti si comuna Gherghesti, la sud comuna Puiesti, la vest judetul Bacau.

Teritoriul comunei este strabatut de raul Tutova.

Comuna se compune din 11 sate:Voinesti, Avramesti, Marasesti, Bancesti, Corobanesti, Stancaseni, Gardesti, Obarseni, Obarsenii-Lingurari, Rugaria, Uricari, având ca reşedinţă satul Voinesti.

Comuna este condusă de un consiliu local format din 13 membrii si 4 delegati satesti.

Pe raza comunei se află o serie de unităţi economice cu profil de activitate preponderent agricol.

Situaţia demografică a comunei se încadrează în caracteristica specifică zonei rurale din judeţ , respectiv regiune , şi anume : declinul populaţiei , situaţia ce constituie o problemă care va trebui rezolvată dacă se doreşte dezvoltarea economică a acesteia .

Procesul de îmbătrânire şi scăderea naturală a populaţiei , care decurge din această situaţie constituie principalii factori ai declinului populaţiei .

           Fluctuaţiile la nivelul evoluţiei populaţiei sunt o consecinţă a migraţiei, în

special a tinerilor apţi de muncă, spre mediul urban, în cautarea unor locuri de muncă mai bune şi a unui mod de viaţă mai atractiv.

Acesta reprezintă un caz particular, atribuindu-se persoanelor cu vârsta cuprinsă intre 20 şi 39 de ani.

Migraţia inversă , către zonele rurale este specifică populaţiei cu vârsta de 40 de ani şi peste 40 de ani şi este determinată de lipsă veniturilor sau a veniturilor insuficiente pentru asigurarea unui trai decent. In termeni generali, este vorba despre persoane disponibilizate, care nu au reuşit să se recalifice, fiind forţate să revină in zonele rurale şi să desfăşoare activităţi de subzistenţă.

Rata netă de migraţie internaţională este de asemenea , semnificativă şi este legată in principal de categoria de vârstă mai tânără .

Migraţia externă are şi importante efecte pozitive la nivelul economiei : intrări de resurse financiare importante , schimbarea mentalităţii şi a deschiderii spre modernizare.

Suprafaţa teritoriului administrativ al comunei este de 8640 ha. Populaţia comunei este în număr de 3675 de persoane, repartizată astfel pe sate:

Nr. crt.

Localitatea

Populatie

Gospodarii

1

Voinesti

430

150

2

Avramesti

578

222

3

Marasesti

205

82

4

Bancesti

202

72

5

Corobanesti

13

8

6

Stancaseni

206

73

7

Gardesti

713

162

8

Obarseni

290

93

9

Obarsenii-Lingurari

873

226

10

Rugaria

79

25

11

Uricari

86

37

Source