Primăria Municipiului Brad aduce la cunoștință proprietarilor sau deținătorilor de terenuri:

  • Având în vedere faptul că ne aflăm în perioada de înflorire a buruienii ambrozia, în conformitate cu Art. 1, alin (1) din Legea 62/2018 ”Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane”
  • Nerespectarea prevederilor Art. 1 alin (1) din Legea 62/2018 de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole constituie contravenție și se sancționează conform legii.

Source