Vă informăm că în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de parcare din municipiul Tecuci, Art. 10, alin(1), deținătorii de abonamente de parcare de reședință pot solicita menținerea/prelungirea locului de parcare pentru anul 2024, prin poștă, în…

Citeşte mai multe

Source