Vă informăm că în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de parcare din municipiul Tecuci, Art. 10, alin(1), deținătorii de abonamente de…

Citeşte mai multe

Source