Pregătirile pentru 2023 continuă. Primăria Timișoara caută proiectant pentru reabilitarea cinematografului Freidorf

Primăria Timișoara a scos la licitație serviciile de proiectare și asistență tehnică pentru reabilitarea cinematografului Freidorf și schimbarea destinației în centru cultural și educațional.

Timișoara va fi Capitală Europeană a Culturii în anul 2023, iar prin dosarul de candidatură s-a angajat la realizarea unor obiective de infrastructură culturală, printre acestea fiind și reconversia fostelor cinematografe, aflate în patrimoniul orașului, în centre culturale. Unul dintre acestea este Cinematograful Freidorf, care se va transforma în „Centrul Cultural și Educațional Freidorf”.

Proiectul „Reabilitare cinematograf și schimbare destinație în „Centru cultural și educațional Freidorf” a fost depus pentru finanțare prin programul POR 2014-2020, Axa prioritară 9- Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Obiectiv specific 9.1- Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii OS 9.1- Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate.

Intervențiile propuse prin proiect vizează investiții în reabilitarea și dotarea unei clădiri destinate utilizării publice pentru servicii sociale și activități culturale. Astfel viitorul Centru Cultural și Educațional Freidorf, situat pe str. Nicolae Andreescu, nr. 97, va cuprinde: o clădire pe două niveluri supraterane cu toate echipamentele și dotările necesare. Centrul Cultural și Educațional va oferi servicii culturale și servicii sociale de tip- Centru de zi pentru asistență integrată (informare și consiliere psiho-socială, consiliere familială, consiliere vocațională, terapie ocupațională, educare și socializare, grupuri suport, servicii medicale de bază etc). Prioritate vor avea persoanele cu domiciliul/reședința în zona Freidorf. 

Valoarea totală a investiției este de 2.318.260,05 lei TVA inclus. Finanțarea proiectului se va realiza prin GAL Freidorf. Cererea de finanțarea fost depusă la ADR Vest, fiind în etapa de evaluare tehnică.

Valoarea estimată a serviciilor de proiectare este de 56.175,33 lei, fără TVA, iar ofertele trebuie depuse până în 12.11.2021, ora 23,59.

Tot din domeniul reconversiei fostelor cinematografe mai fac parte și proiectele :

Cinematograful Studio – primul cinema de artă al Timișoarei, unde lucrările de demolare au fost realizate în proporție de 95%, iar stadiul executiei lucrărilor de reabilitare este de aproximativ 15%

Cinematograful Arta, care a fost dat în administrare Teatrului Maghiar de Stat.

Cinematograful Timiș, care este în fază de finalizare a licitației pentru desemnarea constructorului.

Cinematograful Fratelia – este semnat contractul pentru servicii de proiectare, dar a fost suspendat, deoarece a fost înregistrată o solicitare de revendicare a imobilului în baza Legii 10/2001. Primăria Timișoara a câștigat procesul în primă instanță, reclamanta a făcut recurs si a fost stabilit un termen de judecată în luna decembrie 2021.

Cinematograful Victoria – lucrările pe partea de rezistență s-au finalizat, lucrările de instalații au fost realizate în proporție de 90%, fațadele exterioare  sunt realizate în proporție de 95%.

Cinematograful Dacia – se execută lucrări de reabilitare a imobilului, armare, turnat betonul la placă în zona culisei/tribune, hidroizolație la terasă și încep lucrările de consolidare a structurii de rezistență la stâlpi, grinzi și planșeu, după care încep lucrările la instalații. 

Serviciul Comunicare 

The post Pregătirile pentru 2023 continuă first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source