Rugăm  beneficiarii ajutorului pentru lemne și ai suplimentului pentru energie(butelie) să se prezinte la casieria Municipiului Brad în zilele de 27, 28, 29.12.2023 pentru a-și ridica sumele aferente ajutorului pentru lemne perioada noiembrie 2023 – martie 2024 și suma aferentă suplimentului pentru energie (butelie) pentru luna noiembrie 2023.

Source