Comuna Mogoșoaia supune consultării publice:

PROIECT DE HOTĂRÂRE  Privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – Construire hală depozitare, service auto, birouri P+2E, amplasare totem, amenajare circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire, racord utilități– strada Ciobanului nr. 69, teren identificat cu nr. cadastral 58039 – beneficiar Crețu Marius Daniel și Crețu Florin Cristian

Inițiatorul proiectului de hotărâre-Primarul Comunei Mogoșoaia

Proiectul de hotărâre însoțit de anexele aferente au fost afișate pe website-ul instituției: https://primaria.mogosoaia.ro/  și la sediul Primăriei Comunei Mogoșoaia, din  șos. București-Târgoviște nr. 138.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – Privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – Construire hală depozitare, service auto, birouri P+2E, amplasare totem, amenajare circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire, racord utilități– strada Ciobanului nr. 69, teren identificat cu nr. cadastral 58039 – beneficiar Crețu Marius Daniel și Crețu Florin Cristian la registratura Primăriei Comunei Mogoșoaia sau în format electronic la adresa de e-mail: [email protected]

Pentru detalii vă rugăm să consultați documentele de mai jos:

PROIECT DE HOTĂRÂRE  – Privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – Construire hală depozitare, service auto, birouri P+2E, amplasare totem, amenajare circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire, racord utilități– strada Ciobanului nr. 69, teren identificat cu nr. cadastral 58039 – beneficiar Crețu Marius Daniel și Crețu Florin Cristian

Proiectul de hotărâre

  • Raportul de specialitate
  • Referat de aprobare
  • Raportul informării și consultării publicului
  • PUD – Memoriu cu reglementări
  • Planșă
  • Aviz Arhitect Șef

Source