În atenția persoanelor fizice și juridice din orașul Pantelimon!

Persoanele fizice și juridice mai au timp până la data de 15 decembrie să solicite anularea obligațiilor accesoriilor datorate la bugetul local, scadente la 31 martie 2020.

Contribuabilii trebuie să completeze o cerere care se poate descărca de aici http://www.primariapantelimon.ro/…/registratura…/ – punctul 8 – Cerere anulare accesorii și să achite taxele și impozitele principale. În acest fel  beneficiază de anularea majorărilor. Cererea completată se depune la Direcția Economică Pantelimon, până la data scadentă, fizic sau online prin serviciul de Registratură Online.

Sunt mai multe modalitati prin care se poate face plata impozitelor principale:

1.  la casieria din cadrul Primăriei orașului Pantelimon,

2.  prin bancă

3. prin intermediul platformei ghișeul.ro.

În categoria accesoriilor sunt incluse: dobânzi, majorări de întârziere, penalități de întârziere, penalități de nedeclarare, penalități, orice alte obligații de plată accesorii.

Source