ANUNȚ  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI organizează examen de reatestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii Source