Număr:  11130/03.06.2022 A N U N T PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNAVENI, JUDEȚUL MUREŞ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi Source