Perioada de înscriere la program pe www.afm.ro începe din 11.04.2023 şi durează 2 săptâmâni până la 25 aprilie 2023, ora: 23,59.

Începând cu data de 05 aprilie 2023, solicitanții persoane fizice și juridice pot accesa aplicația informatică pusă la dispoziție de AFM,

doar pentru crearea conturile de utilizator.

Depunerea cererilor de finanțare și a documentației aferente se realizează prin intermediul aplicației informatice care este disponibilă pe site-ul instituției, www.afm.ro.

Art 5 (2) lit B – termenul se calculează fără a se lua în calcul prima şi ultima zi, iar când ultima zi cade într-o zi nelucrătoare,

termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează;

documentele şi actele solicitate prin ghid pot fi utilizate şi în data eliberării lor;

cu respect,

Abran Peter PhD

CFM/Biodiversitate

APM Mures

Tel 0746248793

Source