➜ Prin activarea acestei opțiuni, textul de pe ecran este narat audio de catre o voce sintetică și este folosit de unele persoane cu deficienţe cognitive, de limbaj şi de învăţare, persoane cu deficiențe de vedere. Folosim recomandări din “Ghidul pentru accesibilizarea paginilor web ale instituțiilor publice din România” elaborat de Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social, pentru a asigura o conformitate cât mai mare cu WCAG 2.0 și standardele W3C.
➜ Scopul accesibilităţii web este să permită oricărui utilizator accesul în condiţii de egalitate la informaţiile şi funcţiile de pe web. Mai precis, accesibilitatea web înseamnă că persoanele cu abilităţi şi dizabilităţi pot percepe, înţelege, naviga şi interacţiona cu web-ul.
➜ În conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, care a fost semnată de Uniunea Europeană, persoanele cu dizabilităţi includ acele persoane care au deficienţe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi.
➜ Utilizatorii de internet pot întâmpina probleme când folosesc web-ul din cauza a diverse tipuri de dizabilităţi, limitări de funcţii, factori de mediu sau aspecte de tehnologie:
– persoane cu dizabilităţi: vizuale, auditive, fizice, cognitive;
– persoane vârstnice, cu nivel de educaţie scăzut, alte persoane;
– limitări legate de tehnologie sau incompatibilitate: browsere, platforme, dispozitive, web mobil;
– factori de mediu: amplasament, lumină, zgomot, conexiune lentă.

Source