Publicăm Hotărârea nr 1 din 26 februarie 2021 a Comitetului Local pentru Situații de urgență Deta privind stabilirea unor masuri ca urmare a Notificarii nr.2348/27.11.2020 de incetare a Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare si transport al deseurilor municipale din cele 5 zone ale judetului Timis – Lotul 4 – Servicii de colectare si transport deseuri din zona 3 Deta – nr. 1792/28.09.2017 („Contract”) , inregistrat la ADID Timis sub nr. 8522/02.12.2020.

Hotărârea poate fi vizualizată sau descărcată aici.

Source