Număr de telefon nou la Direcția Socială

Un număr nou de telefon înființat la nivelul Direcției de Asistență Socială vine  în sprijinul persoanelor cu dizabilități din Timișoara 0356 429 494. Apelabil de luni pană vineri, în intervalul 8-16, numărul de telefon a fost înființat la sugestia timișorenilor, pentru a scurta timpii de așteptare pentru a intra în legatură cu specialiștii Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara. Complexul de Servicii Pentru Persoane Adulte cu Dizabilități își are sediul în Timişoara, Bulevardul Regele Carol I, nr. 10  E-mail:   [email protected]  și asigură furnizarea serviciilor sociale prin următoarele activităţi de asistență socială de specialitate:

 • Informarea persoanei cu dizabilități și/sau a familiei acesteia despre condițiile de obținere a gradului de handicap, actele necesare și a traseului de urmat până la intrarea în drepturi;
 • Întocmirea anchetelor sociale necesare evaluării/reevaluării persoanelor adulte cu handicap de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș;
 • Informarea și sprijinirea persoanei cu dizabilități/a familiei acesteia privind obținerea drepturilor, facilităților și serviciilor după obținerea gradului de handicap;
 • Întocmirea anchetelor sociale necesare pentru admiterea persoanelor cu handicap în centrele publice rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș;
 • Acordarea serviciilor de asistență socială de specialitate: evaluarea/reevaluarea nevoilor individuale ale beneficiarilor, a situației de dificultate în care aceștia se află, elaborarea planului de intervenție, îndrumarea către alte servicii, consiliere socială, informare, suport emoțional;
 • Consilierea persoanei cu dizabilități și/sau a familiei acesteia/reprezentantului legal în ceea ce privește exprimarea opțiunii pentru angajarea unui asistent personal;
 • Consilierea persoanei care solicită angajarea ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav, în ceea ce privește condițiile de angajare, precum și actele necesare întocmirii dosarului de angajare;
 • Preluarea și verificarea dosarului de angajare al persoanei care solicită angajarea ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav;
 • Consilierea persoanei cu dizabilități și/sau a familiei acesteia/reprezentantului legal cu privire la drepturile şi obligațiile ce decurg în urma încheierii unui contract individual de muncă pentru un asistent personal;
 • Întocmirea anchetei sociale la domiciliul persoanei cu dizabilități necesară pentru stabilirea compatibilității dintre persoana care solicită angajarea ca asistent personal și persoana cu handicap grav, iar pe baza celor constatate se propune aprobarea sau respingerea cererii de angajare a asistentului personal al acesteia;
 • Efectuarea de verificări în vederea monitorizării activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, întocmirea rapoartelor de monitorizare privind îndeplinirea atribuțiilor și obligațiilor care le revin asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități;
 • Inițierea de acțiuni în vederea conștientizării și sensibilizării sociale față de problemele persoanelor cu dizabilități.

Compartiment Relații cu Publicul

The post  Număr de telefon nou la Direcția Socială first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source