ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                    HOTĂRÂREA nr. 72/26.05.2022 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții Source