R O M Â N I A                                                                                JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 1/10.01.2024 privind aprobarea organizării Source