certificatul de naştere se eliberează doar titularului de act, care prezintă spre dovedirea identităţii cartea de identitate sau buletinul de identitate; în cazul în care titularul actului nu este prezent în localitate sau în ţară, solicitantul va trebui să prezinte o procură specială, prin care acesta este imputernicit să solicite eliberarea certificatului; certificatul de căsătorie […]

Articolul Norme pentru eliberarea certificatelor apare prima dată în Primăria comunei Sântămăria Orlea, județul Hunedoara.

Source