Astăzi în calitate de observator al Comitetului de monitorizare POR, am participat la ADR-SE Brăila, la teatrul Maria Filotti, la lansarea și prezentarea Programului Operațional Regional (POR) regiunea Sud-Est, pentru perioada 2021-2027 și la Comitetul de Monitorizare al acestui Program.
Obiectivul general al programului este creșterea competitivității economice regionale și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii și serviciilor, în scopul reducerii disparităților intraregionale și dezvoltării sustenabile, prin gestionarea eficientă a resurselor, valorificarea potențialului demografic și de inovare, precum și prin asimilarea progresului tehnologic.
POR 2021-2027 urmărește ca regiunea de Sud- Est să devină una dintre cele mai dinamice regiuni europene în ceea ce privește creșterea inteligentă și sustenabilă a economiei, valorificând diversitatea locală și stimulând inovarea în vederea diminuării disparităților și creșterii standardului de viață.
În perioada imediat următoare vor fi deschise cele 6 axe de dezvoltare regională astfel:
• 1. O regiune competititivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice;
• 2. O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri;
• 3. O regiune cu emisii de carbon reduse;
• 4. O regiune accesibilă;
• 5. O regiune educate;
• 6. O regiune atractivă.
Din partea UAT Oraș Odobești la aceste evenimente a participat dl Director coordonator pt proiecte europene Vlasceanu Razvan însoțit de persoanele responsabile de dezvoltarea acestor proiecte la nivel local.

Source