CUP Salubritate SA înregistrează pierderi de 3.356.045,68 lei din cauza refuzului majorității din Consiliul Local Focșani de a vota majorarea tarifelor la serviciile furnizate.

Consiliul de Administrație al CUP Salubritate SA a notificat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești în legătură cu denunțarea/redimensionarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localităților membre ale Asociației, ca urmare a situației economice cu care se confruntă!
De asemenea, Consiliul de Administrație al CUP Salubritate SA a aprobat propunerea de reorganizare a societății prin reducerea numărului de personal, cheltuieli, servicii și i-a cerut directorului societății să prezinte un plan de reorganizare a societății.

Aceste măsuri au fost dispuse ca urmare a faptului că ajustarea tarifelor serviciilor CUP Salubritatea nu a fost votată de majoritatea din Consiliul Local Focșani, fapt care a generat pierderi de 3,3 milioane lei societății din februarie 2021 până în prezent.

Compania din subordinea Consiliului Local Focșani a solicitat o primă majorare de tarife în luna februarie 2021, când s-a lovit de refuzul majorității din Consiliul Local Focșani, ajustarea tarifelor fiind aprobată abia în noiembrie 2021, prin Hotărârea Consiliului Local Focșani nr. 377/04.11.2021.
Timp de nouă luni de zile societatea a înregistrat pierderi în valoare de 2.235.444,143 lei, după cum urmează:
– 747.573,07 lei la activitatea de salubritate menajeră (persoane fizice și juridice);
– 1.487.868,07 lei la activitatea de salubritate stradală.

Din păcate, aprobarea după nouă luni a tarifelor activităților prestate de CUP Salubritate SA a fost urmată imediat de un val de creșteri semnificative a tuturor cheluielilor legate de salarizare și producție.
Odată cu noile modificări legislative privind majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, aplicat de la 1 ianuarie 2022, precum și explozia prețurilor la combustibili, materii prime și materiale, energie electrică și gaze naturale, CUP Salubritate SA a fost nevoită să solicite consilierilor locali o nouă ajustare a tarifelor.

În ședințele Consiliului Local al Municipiului Focșani din lunile ianuarie, februarie și martie 2022, noile tarife propuse de CUP Salubritate SA nu au fost aprobate de către consilierii care reprezintă majoritatea, situație care a generat noi pierderi financiare de 1.120.604,54 lei, după cum urmează:
– total pierdere generată de activitatea de salubritate menajeră în valoare de 619.121,14 lei, din care 427.131,03 lei pentru salubritatea menajeră la persoanele fizice și 191.990,11 lei pentru salubritatea menajeră la persoanele juridice;
– 501.483,40 lei din salubritatea stradală.
Ca urmare a acestei situații generată de refuzul majorității din Consiliul Local Focșani de a ajusta prețurile de tarifare a serviciilor, pierderile cumulate ale SC CUP Salubritate SA în 2021 și 2022 se ridică la suma de 3.356.045,68 lei din care:
– 1.366.694,21 lei – pierderile generate de serviciile de salubritate menajeră;
– 1.989.351,47 lei – pierderile generate de serviciile de salubritate stradală.

Toate aceste pierderi trebuie coroborate și cu evoluțiile economice din ultimile luni! Rata anuală a inflației este 13,8%, la cel mai ridicat nivel înregistrat din ianuarie 2004 și până în prezent.
De asemenea, indicele prețurilor de consum în luna aprilie 2022 la combustibili a fost de 103,98%. Dacă în ianuarie 2021, prețul la motorină era de 4,87 lei/litru, în aprilie 2022 prețul a urcat până la 7,99 lei/litru, aproape dublu!
Pe de altă parte, rata medie a prețurilor de consum în ultimele 12 luni a crescut cu 7,4%. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 16,35%, cele alimentare cu 13,54%, iar serviciile cu 7,11%.

În aceste condiții, având în vedere obligațiile din „Regulamentul serviciului, precum și dispozițiile Contractului unic de delegare a gestiunii”, CUP Salubritate SA se află în imposibilitatea de asigurare a serviciilor și se impune reorganizarea societății prin reducerea numărului de personal, a cheltuielilor și a serviciilor, fapt care va genera șomaj în rândul angajaților societății, dar implicit și străzi cu deșeuri și gunoaie, precum și gunoi menajer neridicat de la populație și de la societățile comerciale.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Focșani

Source