Monumente istorice cu carte de vizită

Biroul Reabilitare Cartiere și Monumente Istorice propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara, Regulamentul privind semnalizarea monumentelor istorice din Municipiul Timișoara. Acest document însumează și clarifică prevederile legale referitoare la semnalizarea monumentelor, atribuțiile și colaborarea între autoritățile cu responsabilități în domeniu și obligațiile proprietarilor, referitoare la procesul de evidențiere a statutului acestora de monument istoric a clădirilor de patrimoniu.

În Lista monumentelor istorice 2015, figurează 97 obiective clasate monument istoric, pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara. Dintre acestea sunt desemnate 71 clădiri individuale, 22 ansambluri și 4 situri.

„Doar parte dintre ele – clădiri individuale monument, situri sau clădiri parte din situri, din piețele principale din Cetate sau din ansamblul urban fabric, sunt semnalizate conform legislației specifice, la inițiative diferite ale primăriei sau Direcției Județene pentru Cultură Timiș. Ne dorim să încheiem acest proces de semnalizare a monumentelor istorice.  Fiecare clădire care își onorează locul, prin oamenii care au ridicat-o și locuit-o, prin calitățile istorice și arhitecturale, să o facem cunoscută ca atare, să-și aibă propria <carte de vizită>.” declară primarul Dominic Fritz.

Primăria Municipiului Timișoara a amplasat în perioada 2010 – 2013, un astfel de suport cu însemnele specifice pentru semnalizarea monumentelor istorice pe fațadele a 60 de clădiri monument istoric sau care fac parte din sit sau ansablu clasat ca atare.

De la începutul anului au fost inventariate toate suporturile pentru semnalizarea monumentelor istorice deja amplasate și au fost notificați proprietarii imobilelor acolo unde aceste nu mai erau prezente conform evidențelor deținute de primărie, pentru reamplasare, acolo unde este cazul. Posibilitatea de reamplasare a unei noi plăcuțe de către Primăria Timișoara va fi analizată doar în cazul în care plăcuța de semnalizare a fost furată și contravaloarea suportului nu a putut fi recuperat și în funcție de resursele financiare disponibile. În aceast caz, proprietarul trebuie să facă dovada sesizării către poliție și a respectării obligațiilor ce-i revin.

Conform regulamentului propus, primăria, în colaborare cu DJCT va stabili numărul maxim de clădiri ce pot fi semnalizate anual, prioritizarea clădirilor ce urmează să fie semnalizate și se vor stabili responsabilitățile pentru realizarea conținutului de informație și a design-ului suportului care conține elementele de identificare ale monumentului. Un alt rezultat al colaborării va fi marcarea într-un sistem GIS a datelor referitoare la statutul de monument istoric al clădirilor și la cele deja semnalizare.

Obligațiile de a permite amplasarea suportului și de întreținere a însemnului monument istoric revin proprietarului imobilului.

Situația suportului de semnalizare a monumentului istoric va fi comunicată periodic Biroului Reabilitare Cartiere și Monumente Istorice de către Biroul Disciplina în Construcții al Poliției Locale a Municipiului Timișoara, odată cu verificarea stării fizice a imobilului. Măsurile necesare vor fi aplicate de către cele două structuri.

Aceste acțiuni sunt menite să protejeze clădirile monument istoric, și sunt un mijloc de informare, conștientizare și promovare a statutului special al clădirilor cu valoare istorică și arhitecturală din orașul nostru.

După aprobarea regulamentului va fi reluată semnalizarea monumentelor istorice până la evidențierea tuturor celor incluse în Lista monumentelor istorice existente pe teritoriul administrativ al Timișoarei.

O parte dintre imobilele care urmează să fie semnalizate sunt cuprinse în zonele prioritare de intervenție ale Programului de sprijin financiar pentru creşterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenție din Municipiul Timișoara, prin care municipalitatea acordă finanțare nerambursabilă de 30% din valoarea lucrărilor eligibile (conform Legii nr. 153/2011) și 70% sub formă de sprijin financiar rambursabil, cu dobândă 0, pe o perioadă de până la 10 ani.

Detalii și consultanță referitoarea la Programul de sprijin financiar și situația clădirii istorice sunt oferite de către consilierii Biroului Reabilitare Clădiri Istorice și Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, cu sediul în Piața Traian, Str. Ștefan cel Mare, nr. 2, date de contact: [email protected] sau la numerele de telefon 0752.224.171 sau 0374.555.160, de luni până joi, între orele 9:00 – 16:00.

Serviciul Comunicare

The post Monumente istorice cu carte de vizită first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source