HCL nr.123 din 30.09.2021 – privind modificarea bugetului local pe anul 2021

HCL nr.136 din 05.10.2021 – privind modificarea bugetului finantat partial sau integral din venituri proprii pe anul 2021

Source