HCL 121 din 14.09.2021 privind modificarea bugetului local pe anul 2021;

HCL 122 din 14.09.2021 privind modificarea bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021.

Source