HCL nr. 121 din 18.10.2022- solicitarea de modificare a bugetului local de venituri si cheltuieli al Mun. Calafat

HCL nr. 122 din 18.10.2022 – modificarea bugetului de veniturii proprii si subventii al Mun. Calafat

HCL nr.123  din 31.10.2022- modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Mun. Calafat

HCL nr.124 din 31.10.2022- modificarea bugetului de venituri proprii si subventii al Mun. Calafat

HCL nr.135 din 01.11.2022- stabilirea salariilor de baza privind majorarea coeficientului

Source