Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este image-1024x121.png

UAT MUNICIPIUL RADAUTI cu sediul în municipiul Radauți, strada Piaţa Unirii, nr. 2, jud. Suceava a finalizat proiectul”„Modernizare locuinta sociala prin schimbare destinatie, termoizolatie, reparare acoperis, refacere instalatii interioare sanitare”, cod SMIS 151281, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și Organismul IntermediarAgenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Valoarea totală a proiectului este de 855.177,42 leidin care asistenţa nerambursabilă este de 667.639,18 lei . Contribuția FEDR la finanțarea nerambursabilă este de 647.201,26 lei. Proiectul s-a derulat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 și s-a implementat în municipiul Radauti, jud. Suceava, incepand cu data de 01.03.2020

Data finalizarii proiectului: 31.12.2023.

Obiectivul general obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității vieții populației în municipiul Rădăuți,județul Suceava prin crearea de facilități care vor deservi majoritatea locuitorilor. Prin crearea acestor facilităti se urmărește, concomitent cu îmbunătățirea serviciilor sociale, culturale și recreative, precum și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din municipiu cu implicații asupra îmbunătățirii calității vieții populației, în general.

Obiectivele specifice ale proiectului

  • Imbunatatirea calitatii vietii pentru locuitorii din Municipiul Radauti, judetul Suceava. Obiectivul vizeaza realizarea investiþiilor, cu impact pozitiv asupra calitatii vietii populatiei municipiului.
  • Asigurarea unui management eficient al proiectului, astfel încât sa se asigure îndeplinirea conditiilor de eligibilitate a tuturor cheltuielilor si sa se obtina rambursarea integrala a cheltuielilor eligibile aprobate prin contractul de finantare Pentru indeplinirea acestui obiectiv specific va fi realizata activitatea 2 – Managementul proiectului. Resursele umane implicate pentru atingerea acestui obiectiv sunt membrii UIP si expertii externi care vor fi subcontractati pentru servicii de management al proiectului
  • Contribuie la imbunatatirea urmatoarelor obiective ale Strategiei de Dezvoltare Locala: spatii publice urbane
  • Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri integrate – Obiectiv Specific OS 9.1

Rezultate in urma implementarii proiectului:

  • reabilitarea si modernizarea unei locuine sociale prin schimbarea destinatiei, termoizolatie, reparare acoperis, refacere instalatii interioare sanitare

Impactul investiției la nivelul localității constă în :

  • impact pozitiv asupra calitatii vietii populatiei municipiului Radauti si reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați: www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.inforegio.ro/ facebook.com/inforegio.ro

Source