Această informare este efectuată de către COMUNA BLĂJENI, JUDEȚUL HUNEDOARA,
cu sediul în localitatea Blăjeni, str. Principală, nr. 85, telefon: 0254-682811, care intenționează să
solicite de la Administrația Bazinală Ape Criș, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea
obiectivului de investiții ”MODERNIZARE DRUMURI VICINALE ȘI DRUMURI DE INTERES
LOCAL ÎN COMUNA BLĂJENI, JUDEȚUL HUNEDOARA”.
     Ca rezultat al investiției nu vor rezulta ape uzate și nu se vor efectua lucrări în albia Pârâului
Plai, de pe raza Comunei Blăjeni.
Această solicitatare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu
modificările și completările ulterioare.
    Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de
gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la sediul beneficiarului, localitatea Blăjeni, str.
Principală, nr. 85, județul Hunedoara.
    Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa
solicitantului și la Sistemul de Gospodărire a Apelor Criș, Oradea, str. Ion Bogdan, nr. 35, județul
Bihor, Biroul de Avizări.

Source