PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

„MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN MUNICIPIUL ROMAN PRIN EXTINDEREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL ŞI DOTAREA CU MOBILIER URBAN SMART”

 

Planul Național de Redresare și Reziliență
Componenta C10 – Fondul local
Investiția I.1 – Mobilitate urbană durabilă
Subinvestiția  I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC.

 

Obiectivele generale al proiectului :

O1 – Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean.
O2 – Asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială și urbană la nivelul autorităților publice locale.

 

Obiectivul specific: Îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană.

Prin intermediul componentei C10 – Mobilitate urbană durabilă- se urmăreste îmbunătățirea transportului prin sisteme de transport inteligente și Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor ce contribuie la îmbunătățirea mobilității locale, respectiv a managementului urban/local.

Proiectul propus va conține următoarele componente specifice domeniului ITS:

  • dotarea unui centru de monitorizare al traficului;
  • dotarea unui sistem specific de control.

 

Beneficiar: UAT Municipiul Roman
Data începerii proiectului: 23.02.2023
Data finalizării proiectului: 23.04.2026
Codul proiectului: C10-I1.2-2436
Valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului: 650.239,44 lei (cu TVA)

Source