Primaria Municipiului Tulcea | Memoriu prezentare documentatie privind propunerile preliminare P.U.Z.: “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER” – extravilanul municipiului Tulcea, strada Orizontului, nr. 123, carte funciară nr. 36316, număr cadastral 36316, județ TULCEA, Inițiator – GAVRILĂ ADRIAN-TRAIAN

Source