Memoriu prezentare documentatie privind propunerile preliminare P.U.D.: “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1 ȘI ÎMPREJMUIRE” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Malcoci, nr. 39, carte funciară nr. 39374, număr cadastral 39374, județ TULCEA, Inițiator – SANDU ADRIAN – Primăria Municipiului Tulcea
Source