Primăria Municipiului Tulcea | Memoriu prezentare documentatie privind intentia de elaborare documentatie P.U.Z. “DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Surorilor, nr. 10,12, carte funciară nr. 46089, număr cadastral 46089, județ TULCEA, Inițiator – TIMOFEI MARIUS

Source