Cancelaria Prim-Ministrului a solicitat sprijinul pentru a vă comunica cu celeritate, informații referitoare la mecanismul de plafonare și compensare a facturilor de furnizare a energiei electrice.
Luând în considerare măsurile guvernamentale pentru gestionarea efectelor creșterii prețurilor la energie și gaze naturale, beneficiarii mecanismului de plafonare și compensare a facturilor de furnizare a energiei electrice din categoriile menționate de Legea nr. 259/2021, art. 1, aliniatele c, d, e, f, care nu au notificat furnizorii de electricitate și/sau gaz până în prezent, o pot face prin completarea cererii anexate la prezenta adresă.
Astfel, există posibilitatea recalculării facturilor pentru furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale începând cu luna noiembrie 2021.
Categoriile precizate în Legea nr. 259/2021 privind aprobarea Ordonanței de Urgenta 118/2021, completată și modificată de Ordonanța de Urgenta nr. 3/2022, sunt:

  • microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizate potrivit legii;
  • spitale publice și private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare, unități de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și creșe;
  • organizații neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum și unitățile de cult, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată;
  • furnizori publici și privați de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • instituții de cultură;
  • unități și instituții de învățământ.

Adresa plafonare si compesare energie electrica
Anexa 1.10
Anexa 1.11
Cerere anexa 1.10
Declaratie anexa 1.11 Source