Primăria Municipiului Timişoara, în baza contractului subsecvent nr: 31/04.05.2021 încheiat cu S.C. CORAL IMPEX S.R.L. Ploiesti,  vă aduce la cunostinţă că în perioada 18.08.2021 – 27.08.2021  se vor executa servicii de deratizare  pe domeniul public al Municipiului Timisoara

Produsele  folosite sunt:

  • Deration Pellet , avand substanţă activă Bromadiolone pentru combaterea rozătoarelor ;
  • Colbrom  Pastă Cerată avand substanţă activă Bromadiolone pentru combaterea rozătoarelor

Substanţele fac parte din Grupa III de toxicitate ( pesticide non-agricole),Tip 14(Rodendicide) si sunt avizate de Comisia Nationala pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sanatatii şi se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar-umană de către Ministerul Sănătăţii .

Personalul implicat in execuţia serviciilor este calificat în funcţia de agent D.D.D., în  conformitate cu  legislatia în vigoare si este dotat cu echipament de protectie corespunzator.

            Pentru ca tratamentele să aibă o eficienţă ridicată, facem un apel la toţi cetăţenii municipiului să ia măsuri urgente de efectuarea curăţeniei în gospodăriile proprii şi lucrări de combatere a rozătoarelor.

            Totodată amintim prevederile HCL nr. 371/2007 modificată şi completată, cap. VI, Reglementări privind combaterea vectorilor – rozătoare, insecte, dăunători – pe raza Municipiului Timişoara, art. 24, :

„constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional cu amendă de la  500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:

  1. neefectuarea, înainte de începerea lucrărilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, a lucrărilor de salubrizare şi igienizare a spaţiilor proprii de depozitare a deşeurilor menajere, a spaţiilor interioare şi exterioare din jurul clădirilor;
  2. neefectuarea lucrărilor de deratizare şi dezinsecţie imediat ce se constată apariţia de rozătoare (şoareci, şobolani) şi/ sau insecte (ţânţari, muşte, gândaci), etc;
  3. neexecutarea lucrărilor de deratizare, dezinfecţie sau dezinsecţie,  odată cu acţiunile organizate şi coordonate de Primăria Municipiului Timişoara, prin operatori în domeniu;
  4. neluarea măsurilor de combatere a dăunătorilor din spaţiile verzi;
  5.  executarea unor lucrări  de dezinsecţie sau aplicarea de pesticide fără autorizare precum şi a substanţelor care afectează insectele polenizatoare”        
  6. golirea, deteriorarea sau sustragerea staţiilor de intoxicare amplasate de catre operatorul serviciilor de deratizare   pe domeniul public

 In cazul in care conditiile meteorologice vor impiedica desfasurarea acestei actiuni, perioada de efectuare a activitatii va fi prelungita.

SEF SERVICIU

GEORGETA BĂDICU

The post Lucrări de deratizare în perioada 18.08.2021 – 27.08.2021 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source