Licitaţie publică închiriere SPAȚIU în suprafață de 84,24 mp ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ Informații generale privind concendentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:        Comuna Cudalbi, comuna Cudalbi, strada Ștefan cel Mare nr. 196, județul Galați, telefon/fax nr. 0236.862.055, e-mail: [email protected], cod fiscal 3655919, […] Source