ANUNȚ – Orasul Iernut_M Of.

PROCEDURA atribuire directa, Formulare

TABEL PAJIȘTE CIPĂU

Licitație de închiriere a pășunilor prin atribuire directă pentru anul 2022, parcelă înscrisă în domeniul privat al orașului Iernut cu extrasul C.F. nr. 51759, nr. cad, topo 51759, P2179, 2182/2, situată în loc. Cipău

Conform prevederilor legale, acest Anunț a apărul în Monitorul oficial al României, partea a VI-a, nr. 64/ 1.IV.2022, în Ziarul Național și în pagina de publicitate a jurnalului local Zi de zi 

Source