4

1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (publicata în Monitorul Oficial nr. 663/23.X.2001)
2. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica (publicata în Monitorul Oficial nr. 70/3.II.2003)
3. Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei (publicata în Monitorul Oficial nr. 279/21.IV.2003)
4. Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor (publicata în Monitorul Oficial nr.296/30.IV.2002)
5. Legea nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni ( publicata în Monitorul Oficial nr. 611/14.XII.1999)

Source

You missed