Orașul Deta a lansat în 31 ianuarie proiectul ,,Curcubeul Multiculturalității în zona Timiș – Torontal – Bârzava”.

Acest proiect cultural, în valoare totală de 26.990,68 Euro, din care valoarea totală eligibilă este de 20.000,00 Euro, este gândit și implementat de Primăria Orașului Deta, derulat prin Grupul de Acțiune Locală Timiș- Torontal-Bârzava, finanțat prin axa LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR),

Lansarea proiectului ,,Curcubeul multiculturalității în zona Timiș – Torontal – Bârzava” a cuprins prezentarea conceptului care prevede ca fiecărei etnii din cele 7 participante în cadrul proiectului, respectiv română, maghiară, germană, sârbă, bulgară, slovacă și romă îi fie atribuită o culoare din curcubeu alături de care se vor prezenta pe parcursul întregului proiect și își vor derula activitatea în jurul simbolisticii acestei culori. Fiecare etnie este reprezentată de către ansamblul folcloric care își desfășoară activitatea pe teritoriul microregiunii.

A mai fost proiectat un scurt video de prezentare ale celor 7 etnii din care participanții au putut afla compoziția, originea si răspândirea etniei în localitățile de unde provin. În cadrul lansării a mai avut loc și un simpozion, intitulat ”Conviețuire, toleranță, diversitate, multiculturalitate”, în cadrul căruia un etnograf a prezentat importanța toleranței și conviețuirii într-o comunitate multietnică, valorificată prin multiculturalitate, ca fiind unul din cele mai accesibile limbaje de comunicare între oameni.

Totodată fiecare etnie a făcut o prezentare printr-un reprezentant îmbrăcat în costum popular specific, prezentarea incluzând forma și modalitatea prin care își păstrează identitatea înspre formarea multiculturalității regiunii, contribuind la întărirea sentimentului de apartenență în rândul cetățenilor acesteia, precum și la conștientizarea importanței conviețuirii, diversității și toleranței în comunitate.

La evenmiment au participat atât reprezentanți ai etniilor conlocuitoare a microregiunii, cât și reprezentanți ai administrației publice locale, primarul orașului Deta, Petru Roman, profesori de istorie, cetateni de onoare, reprezentanți mass-media.

Proiectul își propune să contribuie la promovarea caracterului multietnic, de conviețuire și toleranță, păstrarea datinilor, obiceiurilor, tradițiilor și a culturii pentru o parte dintre minoritățile existente pe raza orașului Deta și a Microregiunii Timiș – Torontal – Bârzava.

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurarlă.

Source