Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest anunță demararea proiectului intitulat “Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord – Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021- 2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană pentru municipii (altele decât reședințe de județ) şi orașe, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic (2D)” cu finanţare prin POAT 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest.

Obiectivul specific al proiectului este asigurarea capacităţii la nivel regional de a pregăti documentaţii tehnico-economice la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021-2027 pe domeniile:

– mobilitate urbană pentru municipii (altele decât resedinţe de judeţ) şi oraşe,

– regenerare urbană pentru municipii (altele decât resedinţe de judeţ) şi oraşe

– centre de agrement/baze turistice (tabere şscolare)

– infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic

Rezultate aşteptate: 82 documentaţii tehnico-economice elaborate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest aferente proiectelor din portofoliul 2021-2027 pentru domeniile:

– mobilitate urbană pentru municipii (altele decât resedinţe de judeţ) şi oraşe,

– regenerare urbană pentru municipii (altele decât resedinţe de judeţ) şi oraşe

– centre de agrement/baze turistice (tabere şscolare)

– infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic

 Scopul proiectului:  elaborarea de  documentații tehnico – economice necesare proiectelor de investiții în domeniul/domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement / baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic, ce urmează a fi depuse la finanțare în perioada de programare 2021-2027 pentru următoarele proiecte:

Proiect 1 – Îmbunătățirea mobilității urbane în orașul Negrești-Oaș, cu o valoare totală eligibilă de 612.850 lei cu TVA

Proiect 2 – Regenerare urbană prin reabilitarea integrată a spaţiilor publice – curte Liceul Tehnologic Ioniţă G. Andron în oraşul Negreşti-Oaş cu o valoare totală eligibilă de 336.175 lei cu TVA.

Beneficiar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Nr. și dată contract de finanțare: 1.1.149/01.11.2021 + Act adițional nr. 2/16.08.2023 + Act adițional nr.3/24.11.2023

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 27.806.429,73 lei

Asistenţă financiară nerambursabilă: 23.635.465,31 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 3.641.464,94 lei din bugetul naţional.

Durata proiectului: 42 luni, respectiv de la 01.08.2020 până la 15.12.2023.

Prin sprijinul acordat ADR Nord-Vest proiectul contribuie la atingerea obiectivul specific al Axei Prioritare 1: O.S. 1.1. Îmbunătățirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020.

Source