Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Brad, în calitate de Beneficiar, anunță lansarea proiectulului CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE ÎN MUNICIPIUL BRAD”, cod SIPOCA 587 / cod MySMIS2014 151785. Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020, POCA/924/2/2/Creșterea transparenței, eticii si integrității în cadrul autorităților si instituțiilor publice (CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Sprijinirea masurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților si instituțiilor publice locale).

 • Durata de implementare este de 16 de luni, începând cu data de 12.10.2021
 • Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 410.534,00 lei.
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 402.323,32 lei din care:
  • 348.953,90 lei cofinanțare din Fondul Social European;
  • 53.369,42 lei cofinanțare din Bugetul național.

Valoarea eligibilă cofinanțare Buget local : 8.210,68 lei.

Obiectivul general al proiectului: Creșterea gradului de implementare a masurilor anticorupție la nivelul Municipiului Brad, prin intermediul unor activități care vizează identificarea riscurilor si vulnerabilităților la corupție, realizarea de mecanisme si proceduri anticorupție si aplicarea unitara a acestora, realizarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civila, precum si îmbunătățirea cunoștințelor si a competentelor personalului propriu.

Rezultate așteptate:

 1. Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea corupției si a indicatorilor de evaluare în autoritățile si instituțiile publice – Rezultat proiect 1 – 1 METODOLOGIE DE IDENTIFICARE A RISCURILOR SI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE.
 2. Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea corupției si a indicatorilor de evaluare în autoritățile si instituțiile publice – Rezultat proiect 2 – 1 SISTEM DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ CONFORM ISO 37001:2016.
 3. Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea corupției si a indicatorilor de evaluare în autoritățile si instituțiile publice – Rezultat proiect 3 – 1 CERTIFICAT ISO 37001.
 4. Rezultat program R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât si al personalului din administrația publica – Rezultat proiect 4 – 1 STUDIU PRIVIND PERCEPÞIA ÎN RÂNDUL CETAȚENILOR SI AL PERSONALULUI DIN CADRUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIVIND ASPECTE LEGATE DE CORUPȚIE.
 5. Rezultat program R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât si al personalului din administrația publica – Rezultat proiect 5 – 1 PLATFORMĂ DIGITALĂ ANTICORUPȚIE.
 6. Rezultat program R6: Îmbunătățirea cunoștințelor si a competențelor personalului din autoritățile si instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției – Rezultat de proiect 6 – PERSONAL SI ALESI LOCALI DIN CADRUL INSTITUȚIEI SI AI UNITĂȚILOR SUBORDONATE INSTRUIT ȘI CERTIFICAT ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI COMBATERII CORUPȚIEI, TRANSPARENȚEI, ETICII ȘI INTEGRITĂȚII – 15 persoane.

    Date de contact:

 • Șortan Gabriela – Manager de proiect
 • Municipiul Brad
 • Tel: 0254 612 665, fax 0254 612 669
 • E-mail: [email protected]

» Anunț de lansare proiect

Source