Vă informăm ca la nivelul U.A.T. Polovragi se desfășoară prestări servicii de CADASTRU SISTEMATIC pentru suprafețele de teren din punctele : MOIAGA HOAGA DIN MIJLOC, MOAGA DEALUL CERNII, STUPINA și VALEA CIRESULUI.
Înregistrarea proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se execută gratuit pentru cetățeni și se desfășoară pe sectoare cadastrale, în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF).
În acest sens, toți proprietarii de terenuri sunt rugați să contacteze reprezentații delegați din cadrul Primăriei Polovragi în vederea completării documentației necesare.
Responsabili:
Elena-Maria ADAMESCU (tel. 0786027421)
Constantin Tarlea (tel. 0785256049).

Source