1. COMUNA BANITA adresă sat Banita,nr.201, telefon/fax 0254/545681 cod fiscal 8713590,  reprezentată prin Marc Petru Dorin (denumirea conducătorului), funcţia Primar în calitate de achizitor, va invita sa depuneti, pana cel tarziu in data de 07.06.2023, ora 15:00, in SICAP oferta de pret pentru atribuirea contractului de lucrari : ,,Modernizarea sistemului de iluminat stradal in comuna Banita, jud. Hunedoara’’ , iar documente de calificare, oferta financiara completa si oferta  tehnica se vor depune in plic la sediu autoritatii conctactante pana cel tarziu in data de 07.06.2023, ora 15:00.
  1. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Executia de lucrari aferente proiectului: ,,Modernizarea sistemului de iluminat stradal in comuna Banita, jud. Hunedoara’’

Detalierea detaliata a lucrarilor necesare a fi executate, impreuna cu categoriile de lucrari (lista de cantitati) se regasesc in Proiectul tehnic (parte scrisa+parte desenata) si in Caietul de sarcini care se vor solicita de la autoritatea contractanta printr-o cerere scrisa.

 

  1. INFORMATII ELABORARE OFERTA

Informatiile privitoare la modul de intocmire a oferte, termenul limita si modul de depunere a ofertei, documentele necesare a fi prezentate o data cu oferta, cat si modelele de formulare necesare ofertantilor se regasesc in documentul “CAIET DE SARCINI” .

 

  1. INFORMATII ACHIZITIE:
  2. COD CPV achizitie: 45316100-6- Instalare de echipament de iluminare exterioara
  1. DURATA CONTRACTULUI:

Conform graficului elaborat de proiectant: 12 luni

  1. CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI:

Pretul cel mai scazut.

 

            Cu aleasa consideratie,

 

 

 

                                                                 Primar,

                                                   MARC PETRU DORIN

Source