INVITAȚIE DE PARTICIPARE – SERVICII DE CATERING pentru elevii Școlii gimnaziale din ORAȘUL JIMBOLIA, JUDEȚUL TIMIȘ, în cadrul Programului Național „Masă sănătoasă” (PNMS) derulat în anul 2024

Invitație de participare

Caiet de sarcini

Norme interne

Instrucțiuni pentru ofertanți

Draft contract

Formulare

Source