UAT Municipiul Turnu Măgurele intenționează să atribuie contractul de achiziție publică având ca obiect ”furnizare energie electrică de medie și joasă tensiune” în următoarele condiții:

Source