1752

Invitație de participare pentru atribuire contract de prestări servicii – Servicii de  întocmire documentație tehnico-economică – STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL: CONSTRUIRE CORP NOU DE CLĂDIRE CU FUNCȚIUNI MEDICALE PE AMPLASAMENTUL SPITALULUI DR.KARL DIEL JIMBOLIA

Invitație de participare

Temă de proiectare

Modele formulare

Source