1687

Invitație de participare la procedura de achiziție publică  pentru atribuirea contractului de furnizare bunuri/dotări pentru Școala Gimnazială Oraș Jimbolia – clădirea de pe str. G. Enescu din cadrul proiectului „Extindere/reabilitare și dotare Școala Gimnazială Oraș Jimbolia – Clădirea din strada George Enescu nr.9”, cod SMIS 122810, finanțat din fonduri nerambursabile ale UE în cadrul POR 2014 – 2020

 – Anunț de participare

 – Caiet de sarcini

 – Formulare

Source