1365

Invitație de participare la procedura de achiziție publică  pentru atribuirea contractului de servicii de organizare eveniment cultural – SPECTACOL FOLCLORIC  ÎN AER LIBER PENTRU ZILELE JIMBOLIENE 2023 – DATA DE 30.07.2023

Anunț de participare
Caiet de sarcini
Model contract
Formulare

Source