UAT Municipiul Turnu Măgurele intenționează să atribuie contractul de achiziție publică având ca obiect: „Servicii de întreținere a iluminatului public în municipiul Turnu Măgurele”, în următoarele condiții

Source